Stanowisko Zarządu SPR Sambor Tczew nt. przełożenia meczu z SMS-em ZPRP II Płock

Zarząd SPR Sambor Tczew kategorycznie nie wyraża zgody na zmianę terminu meczu. W komunikacie wysłanym dnia 24.02.2021, podany był następujący – termin 06.03.2021, godzina 15:00 i na taki termin zespół był przygotowany. Zmiana terminu meczu na 3 dni przed jego planowanym terminem jest nad wyraz nieprofesjonalna. Tym bardziej, że w kontakcie telefonicznym SPR Sambor Tczew nie wyraził zgody na taką zmianę.

 
Rozwijając swoją myśl, pragnę zaznaczyć, iż od kilku lat nie ma sezonu, nie ma rundy, aby zespół SMS posiadający około 50 zawodniczek i zapewne 5-6 trenerów notorycznie nie przekładał meczów z różnych, często niepoważnych powodów. Dla przykładu – kilka z brzegu: wyjście do teatru, wyjazd zawodniczek do miejsca zamieszkania, itd.
 
ZPRP bardzo często naciska na kluby, aby zachowywały się profesjonalnie, aby dążyły do standardów, jakie obowiązują w PGNiG Superlidze, a sam I ligę traktuje niemal amatorsko. Obsady sędziowskie często wyznaczane są po terminie (mniej niż 10 dni przed meczem), a przekładanie meczów z błahych powodów z całą pewnością nie sprzyja klubom, które chciałyby albo chociażby próbują dojść do standardów zespołów superligowych.
 
A co się tyczy zespołów SMS, to proponuję, aby od przyszłego sezonu stworzyć grupę D, w której będą grały trzy zespoły SMS, a zawodniczki i trenerzy będą zmieniać się między zespołami np. w przerwie meczu, albo nawet co 10 minut, bo to tylko taki jest cel przekładania meczy. SMS, z założenia, ma szkolić, a niestety nastawiony jest na wynik, czego przykładem są przekładane mecze z powodów powołania zawodniczek do reprezentacji (np. 10 zawodniczek) w sytuacji, gdy w całym zespole do gry zgłoszonych jest ich ponad 40.
 
Podsumowując, Zarząd SPR Sambor Tczew nie wyraża zgody na zmianę terminu meczu IKA/59.
 
P.S. Powyższa informacja zostaje wysłana do wszystkich klubów I ligi grupy A, gdyż, naszym zdaniem, zasada podporządkowywania rozgrywek I ligi pod zespół SMS jest nad wyraz naganna i szkodzi wszystkim pozostałym zainteresowanym zespołom.
 
Pozdrawiam
Michał Kaczyński
Prezes SPR Sambor Tczew
www.sprsambortczew.pl
606-893-828